Escola d'Estiu 2020

11-Juny-2020
A partir de l'1 de juliol de les 9:00 a les 14:00h.
Pròximament, amb la col·laboració del Consell de Mallorca, es publicarà una línia d'ajudes per a les despeses derivades de la inscripció dels nins i nines a activitats esportives i de lleure d'estiu, per a les famílies empadronades a Porreres que es trobin en els següents supòsits:
 
- En situació de vulnerabilitat social i/o econòmica.
 
- Trobar-se en situació de desocupació i figurar inscrits en l'oficina de demanda d'ocupació.
 
- Haver resultat afectada per un ERTO o un cessament total o parcial de l'activitat laboral amb motiu de la crisi sanitària derivada de la COVID-19 i que s'hagin d'incorporar al seu lloc de treball o reiniciïn la seva activitat laboral.
 
Tan aviat com el Consell de Mallorca ens autoritzi aquestes ajudes, publicarem tota la informació perquè es puguin sol·licitar a l'Ajuntament.